Amatör Telsizcilik

Q Kodları Nedir?

Q kodları 1909 yılında İngiliz hükümeti tarafından İngiliz bandıralı gemiler ile posta  idaresi tarafından yetkili kılınmış sahil istasyonları arasındaki haberleşmeler için kullanılmak üzere oluşturulmuş kısaltmalardır. Q hafiyle başlayıp iki tamamlayıcı harften oluşan toplam üç harflik dizi şeklindedirler.
Kullanım kolaylığı, anlaşılırlık, akıcılık, hızlılık vb. pozitif yönlerinin yanında deniz taşıtlarının haberleşmesi başta olmak üzere bu kodlar değişik ülkelerdeki, kıyı istasyonları çalışanlarının İngilizce bilmeye ihtiyaç duymadan gemilerle haberleşebilmelerini sağlamak amaçlı kullanılmaktaydı. Getirdiği dil kolaylığı bu kodların kısa zamanda uluslararası alanda da kabul görmesini sağladı.
Londra’da 1912 ve 1913 yıllarında yapılan toplantılar sonucu, Üçüncü Uluslararası Radyo-telgraf Sözleşmesi (Third International Radiotelegraph Convention) ile Servis Yönetmeliği’ne (Service Regulations) radyo ve telgraf iletişiminde kullanılmak üzere toplam 45 adet Q Kodu kısaltması listesi (List of Abbreviations to be used in Radio Communications) eklenmiştir.
Bu kodlar 1965 yılında ARRL Amateur Radio Station Log Book’ta yayınlanmıştır ve günümüzde tüm amatör telsizciler tarafından çok geniş olarak kullanılmaktadır.Q kodları hem soru sorarken hem de cevaplama sırasında kullanılmakta olup soru olarak sorulduğunda Q kodundan sonra (?) soru işareti, cevap olarak kullanıldığında ise kendinden sonra sorunun cevabı eklenerek kullanılmaktadır.
Q kodlarının  QAA-QNZ arası olanları havacılık,  QOA-QOZ arası olanları denizcilik ve QRA-QUZ  arası olanlarda bütün haberleşme servisleri için ayrılmışlardır. Q kodları kısaltma değildirler.

Amatör radyoculuktaki kullanımından örnekler:

  • QRL: Meşgul müsün?
  • QRV: Hazır mısın?
  • QTR: Tam olarak saat kaç?

ITU kodu verilmez. Aynı şekilde Ülkemizde de amatör telsizcilere tahsis edilen çağrı işaretleri ek (safix) kısımları Q harfi ile başlayamaz.

Ayrıca, Q Kodları tek tek İngiliz alfabesi ile telaffuz edilir. İngiliz alfabesinin okunuşu aşağıda verilmiştir.

.Nn …Oo …Pp …Qq …Rr …Ss …Tt …Uu …Vv ……Ww …..Xx …Yy …Zz

en …. o … pi ….. kû ….ar ….es … ti … yu … vi … dablyu ..eks …vay .zet

Örnek: QNY = Qû eN vaY şeklinde telaffuz edilir.

 

Sık kullanılan kodlar koyu yazılmıştır.

QRA İstasyonunuzun adı nedir?
QRA İstasyonumun adı ………. dır

QRB İstasyonumdan ne kadar uzaktasınız?
QRB İstasyonunuzdan ____ km uzaktayım.

QRD Nereye gidip nereden geliyorsunuz?
QRD ____ gidiyorum, ____ den geliyorum.

QRG Tam olarak frekansımı söyler misiniz?
QRG Tam olarak frekansınız _______ dır

QRH Frekansınız değişiyor
QRH Evet değişiyor.
QRH Frekansım değişiyor mu?
QRH? Frekansım değişiyor mu?

QRI Gönderme tonu nasıl? (RST deki T)
QRI Gönderme tonu 1(iyi), 2(değişken), 3(kötü)

QRK Sinyalimin yada istasyonumun anlaşılırlığı/okunabilirliği nasıl? (RST deki R)
QRK Anlaşılır 1(kötü), 2(zayıf), 3(orta), 4(iyi), 5(çok iyi)

QRL Meşgul müsünüz?
QRL Meşgulüm.

QRM Göndermeme başka sinyal karışyor mu?
QRM 1(yok), 2(hafif), 3(orta), 4(güçlü), 5(aşırı)

QRN Statik gürültüden (atmosfer parazitlerinden) etkleniyor musun?
QRN 1(yok), 2(hafif), 3(orta), 4(güçlü), 5(aşırı)

QRO Güç arttırayım mı?
QRO Evet, güç arttırın.

QRP Güç azaltayım mı?
QRP Evet, güç azaltın

QRQ Gönderme hızını arttırayım mı?
QRQ Evet, gönderme hızını arttırın

QRS Gönderme hızını azaltayım mı?
QRS Evet, gönderme hızını azaltın

QRT Göndermeyi durdurayım mı?
QRT Göndermeyi durdurun lütfen

QRU Başka mesajınız var mı?
QRU Başka mesajım yok

QRV Hazır mısınız?
QRV Hazırım

QRW X istasyonuna x frekansından çağrı yaptığınızı bildireyim mi?
QRW Evet, x istasyonuna x frekansından çağrı yaptığımı bildirin lütfen

QRX Beni tekrar ne zaman çağıracaksınız?
QRX Saat 00:00 (UTC) de frekansından çağıracağım

QRY Kaçıncı sıradayım?
QRY Sıranız ____ dır

QRZ Beni kim arıyor?
QRZ Sizi arayan ____

QSA Sinyalimin kuvveti nedir?
QSA S1 – S9

QSB Sinyalimin gücünde dalgalanma var mı?
QSB Evet dalgalanma var

QSD Gönderdiğim mors kodları doğrumu, anlaşılıyor mu?
QSD Kodlarınız yanlış, sinyaliniz bozuk.

QSI Araya giremiyorum, x istasyonuna x KHz gönderisine giremediğimi iletin

QSK Beni gönderme arasında duyabiliyor musunuz?
QSK Evet duyabiliyorum araya girebilirsiniz

QSL Mesaj alındı mı, onaylar mısınız?
QSL Alındığını onaylıyorum

QSN Beni ya da x işaretli istasyonu x frekansı üzerinden duyabildiniz mi?
QSN Sizi ya da x işaretli istasyonu x frekansı üzerinden duydum

QSO x istasyonu ile doğrudan ya da aracı ile haberleşebiliyor musunuz?
QSO x istasyonu ile haberleşebiliyorum

QSP X istasyonuna aktarır mısınız?
QSP X istasyonuna aktarıyorum

QSR Çağırı frekansında çağırımı tekrar edeyim mi?
QSR Çağırınızı çağrı frekansında tekrarlayın, duyamadım

QSS Hangi frekansını kullanacaksınız?

QSS Çalışma frekansı x KHz (sadece frekansın son üç hanesi)

QST Bütün istasyonlara genel çağrı

QSU X frekansı üstünden gönderme yapayım mı ya da yanıt vereyim mi?
QSU X frekansı üstünden devam edin ya da X frekansından devam edin
QSV Kontrol veya ayar amacı ile devamlı V (…-)  harfi göndereyim mi?
QSV Buradan, veya X frekansı üstünden devamlı V harfi gönderin

QSW Bu frekans ya da x frekansı üstünden gönderme yapacak mısınız?
QSW Bu frekans ya da x frekansı üstünden gönderme yapacağım

QSX Beni x frekansı üstünden mi dinleyeceksin?
QSX x frekansını dinliyorum
QSY Gönderme frekansımı değiştireyim mi?
QSY Göndermeyi x frekansına değiştirin
QSZ Gönderdiğim kelime veya grubu tekrarlayayım mı?
QSZ Evet tekrarlayın
QTA Xxx numaralı mesajı iptal edeyim mi?
QTA xxx numaralı mesajı iptal edin
QTB Kelime sayım ile mutabık mısınız?
QTB Mutabık değilim. Her kelime veya grubun ilk harfi veya rakamını tekrar edeceğim
QTC Göndereceğiniz kaç mesaj var?
QTC X mesajım var
QTH Mevkiniz nedir?
QTH Mevkim x (isim ya da enlem-boylam)

QTR Saat kaç?
QTR Saat x UTC

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu