Kanun

  • Kanun & Yönetmelikler

    Amatör telsizcileri ilgilendiren kanun ve yönetmelikler. Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik KEGM Telsiz…

    Devamı »